ROL BLIR BUTIKKONSEPT

ROL innredning as ble i 2014 et selvstendig selskap etter å ha vært et datterselskap av ROL innredning ab siden 1974. ROL har vært en viktig aktør innen butikkinnredning i Norge med en vid kundeportefølje innen varierte bransjer. Vi har i denne prosessen valgt å bytte navn til Butikkonsept for å bedre å kunne tydeliggjøre vårt virksomhetsområde.