OM BUTIKKONSEPT

ROL innredning as ble i 2014 et selvstendig selskap etter å ha vært et datterselskap av ROL innredning ab siden 1974. ROL har vært en viktig aktør innen butikkinnredning i Norge med en vid kundeportefølje innen varierte bransjer. Vi har i denne prosessen valgt å bytte navn til Butikkonsept for å bedre å kunne tydeliggjøre vårt virksomhetsområde.

Butikkonsept leverer:
Butikkinnredning – Konseptutvikling – Prosjektering – Montering

Vår målsetting er å bli best på service i bransjen. Dette innebærer at du som kunde skal føle deg trygg på at Butikkonsept leverer som avtalt. Gjennom en tett dialog med kunden skal vi sammen sørge for at design og kvalitet blir ivaretatt etter dine ønsker, at leveringstider og frister opprettholdes og at oppfølging og videreutvikling er ivaretatt på beste måte.